Samenwerking 

Samenwerking is de basis van De Nieuwe Grens Trainingen.

Een trainer kan nooit alleen verandering teweeg brengen. De groep is hierbij van wezenlijk belang. Hiervoor is vertrouwen nodig, vertrouwen in elkaar, dat komt van twee kanten.

Soms zijn een trainer en een groep ook niet voldoende. Dan kan het goed zijn om er nog iemand bij te halen: een acteur, een ervaringsdeskundige, een co-trainer ...

In deze gevallen kan ik putten uit een breed netwerk van professionals op allerlei gebied, zoals theater, muziek, communicatie, personeelszaken, natuur, wetenschap én medezeggenschap.

In 2019 heb ik met 6 collega-trainers de VOF MZOO opgericht: een platform, met name bedoeld voor online leren voor de gehele medezeggenschap.

Dit houdt in dat we leermodules ontwikkelen en aanbieden voor zowel de OR (Ondernemingsraad), MR (Medezeggenschapsraad), CR (Cliëntenraad) en, indien gewenst, andere leden van de medezeggenschapsfamilie. 

Het werken binnen MZOO biedt mij veel plezier. We vullen elkaar aan, dagen elkaar uit en bieden zo een breed pakket aan mogelijkheden voor de klant.

Ik nodig je uit om eens een kijkje te nemen op www.MZOO.nl 

 

Voor de OR Academy geef ik ook regelmatig trainingen voor OR-en.